PERSONÁL

MVDr. Dušan Harbáč ml.

 

absolvent Univerzity Veterinárskeho Lekárstva v Košiciach (2003)

člen Komory Veterinárnych Lekárov SR, člen Slovenskej asociacie veterinárných lekárov malých zvierat

množstvo absolvovaných workshopov, odborných seminárov a kongresov na Slovensku a v zahraničí

certifikát odborného posudzovateľa luxacie patelly u psov 

cca 2 ročná prax malých zvierat na Veterinárnej klinike MEDIPET, Zlín, ČR so špecializáciou na gynekológiu a pôrodníctvo malých zvierat

cca 2 ročná prax na Klinike gynekológie, pôrodníctva a andrológie na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach

mesačný študijný pobyt v rámci programu CEEPUS na Veterinárnej a Farmaceutickej univerzite v Brne

mesačný študijný pobyt v rámci programu CEEPUS na Fakulte veterinárneho lekárstva v Ljubľane, Slovinsko

 

MVDr. Monika Harbáčová

absolventka Univerzity Veterinárskeho Lekárstva v Košiciach (2003)

viacero workshopov a seminárov venovaných najmä kardiologii spoločenských zvierat

členka Komory Veterinárnych Lekárov SR (KVLSR)

cca 1 ročná atestačná stáž (INTERNSHIP) na klinike malých zvierat na Veterinárnej univerzite vo Viedni, Rakúsko

cca 1 ročná prax malých zvierat na Veterinárnej klinike LIVE, Litoměřice, ČR so špecializáciou na kardiológiu a internú medicínu malých zvierat

cca 3 ročná prax na Klinike malých zvierat na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach

mesačný študijný pobyt v rámci programu CEEPUS na Veterinárnej Univerzite v Budapešti

4 mesačný študijný pobyt v rámci programu SOCRATES na Fakulte Veterinárneho lekárstva v Lisabone, Portugalsko

 

Bc. Petra Dvorská

absolventka kynologie Univerzity Veterinárskeho Lekárstva v Košiciach (2008)

" Ak mať dušu znamená mať schopnosť cítiť

 

lásku, vernosť a vďačnosť,

 

potom sú zvieratá lepšie než mnoho ľudí "

 

JAMES HERRIOT

BRITSKÝ VETERINÁR A SPISOVATEĽ

Poskytujeme komplexnú veterinárnu, preventívnu, liečebnú a poradenskú činnosť v chove malých zvierat. 

Našou snahou je vytvoriť pre Vás príjemne prostredie s osobným prístupom k pacientom na čo možno najvyššej odbornej úrovni.

Budeme sa tešiť, pokiaľ sa o tom prídete sami presvedčiť.